Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 20:21
kontakt
KINOPL

Komunikaty

30/05/23 15:37 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
29/05/23 16:53 Kino Polska TV S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
26/05/23 14:12  brak uprawnień Kino Polska TV widzi duży potencjał zwyżki przychodów dzięki skalowaniu projektów TV i synergii z Grupą Canal+
22/05/23 10:52  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję
10:43 Kino Polska TV S.A.: Podział zysku za rok 2022
18/05/23 19:16 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/23 20:22  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV miała w I kw. 2023 r. 13,5 mln zł zysku netto - wstępne dane
20:07 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2023 r.
16:30 Kino Polska TV S.A.: Zmiana w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.
11/05/23 17:59 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
17:49 Kino Polska TV S.A.: Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
17:15 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
27/04/23 16:29 Kino Polska TV S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2023 r.
26/04/23 14:14  brak uprawnień Kino Polska TV spodziewa się stabilizacji rynku reklamy TV w '23, przychody grupy mają rosnąć dwucyfrowo
25/04/23 12:45 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego