Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:16
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

31/05/22 11:44 EUROSNACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
11:15  brak uprawnień EUROSNACK SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
09:45  brak uprawnień EUROSNACK SA (5/2022) Raport roczny za 2021 rok
16/05/22 17:26  brak uprawnień EUROSNACK SA (4/2022) : Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
18/03/22 12:59 EUROSNACK S.A.: Rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
28/02/22 14:33 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeZawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
24/02/22 15:49 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
14/02/22 17:21  brak uprawnień EUROSNACK SA (3/2022) Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA
25/01/22 11:34  brak uprawnień EUROSNACK SA (2/2022) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
13/01/22 14:31  brak uprawnień EUROSNACK SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
03/12/21 14:14 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
13:52 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
02/12/21 12:30 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło
29/11/21 13:03  brak uprawnień EUROSNACK SA (21/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
15/11/21 17:18  brak uprawnień EUROSNACK SA (20/2021) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA