Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 12:38
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

24/01/24 15:47 MO-BRUK S.A.: Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2024 roku
16/01/24 17:46 MO-BRUK S.A.: Wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za składowanie odpadów
03/01/24 14:01  brak uprawnień Konsorcjum z Mo-Bruk ma umowę o wartości 33 mln zł netto
13:50 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
02/01/24 15:41  brak uprawnień Mo-Bruk złoży wniosek o wstrzymanie decyzji SKO dot. opłat podwyższonych
28/12/23 16:46  brak uprawnień SKO we Wrocławiu utrzymało decyzję nakładającą na Mo-Bruk opłatę w wysokości 19 mln zł
16:19 MO-BRUK S.A.: Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymaniu w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego
18/12/23 16:11 MO-BRUK S.A.: Zawarcie umów z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa linii termicznego przekształcenia odpadów w Karsach"
15/12/23 08:31 MO-BRUK S.A.: Zawarcie istotnej Umowy
08:23 MO-BRUK S.A.: Zawarcie istotnej Umowy
14/12/23 16:02 MO-BRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
15:42 MO-BRUK S.A.: Zawiadomienie o pośredniej zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna
08/12/23 14:14  brak uprawnień Konsorcjum z Mo-Bruk ma umowę o wartości 24,6 mln zł netto
13:58 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
28/11/23 14:09  brak uprawnień Mo-Bruk prowadzi jeden proces due diligence, analizuje kolejne przejęcia