Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:34
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

09/06/22 17:59 MO-BRUK S.A.: Wybór Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.
03/06/22 14:00  brak uprawnień Wartość umowy Mo-Bruku z Gorlicami na zagospodarowanie odpadów wyższa o 24,2 mln zł
13:31 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu aneksu do znaczącej umowy.
02/06/22 15:26  brak uprawnień Józef Mokrzycki złożył rezygnację z funkcji prezesa Mo-Bruku
14:37 MO-BRUK S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.
01/06/22 15:57 MO-BRUK S.A.: Zmiana Przewodniczącego Komitetu Audytu
12/05/22 08:27  brak uprawnień Zysk netto Mo-Bruku w I kw. 2022 r. spadł rdr o 32,4 proc. do 18,9 mln zł
07:52 MO-BRUK S.A.: MO-BRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/22 13:36  brak uprawnień Mo-Bruk planuje do końca 2023 r. ok. 80 mln zł nakładów na inwestycje
27/04/22 17:32 MO-BRUK S.A.: Oddalenie skargi przez WSA w sprawie opłaty podwyższonej za 2015 rok.
25/04/22 17:13  brak uprawnień Mo-Bruk wypłaci 31,5 zł dywidendy na akcję za '21
MO-BRUK S.A.: Wypłata dywidendy z zysku za 2021 rok
17:04 MO-BRUK S.A.: Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 roku
16:56 MO-BRUK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2022 roku
11:17 MO-BRUK S.A.: Informacja o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych.