Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 17:19
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

14/11/23 14:31  brak uprawnień ATC-CARGO SA (12/2023) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2023 roku
06/11/23 17:35 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku
14/08/23 14:38  brak uprawnień ATC-CARGO SA (11/2023) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2023 roku
28/07/23 16:05 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku.
13/07/23 17:04  brak uprawnień ATC-CARGO SA (10/2023) Rejestracja zmian Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu.
30/06/23 17:00 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2023 roku
16:32  brak uprawnień ATC-CARGO SA (9/2023) Uchwały podjęte i uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30-06- 2023 r. oraz zmiany Statutu i ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
15:41  brak uprawnień ATC-CARGO SA (8/2023) Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy
15:32  brak uprawnień WZ ATC-Cargo zdecydowało o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję
15:23 ATC CARGO S.A.: Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2022 w części na dywidendę dla akcjonariuszy i w części na kapitał rezerwowy.
02/06/23 15:57 ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
14:19  brak uprawnień ATC-CARGO SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał.
14:12 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/23 16:20 ATC CARGO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
31/05/23 17:46  brak uprawnień ATC-CARGO SA (6/2023) Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2022 rok