Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 07:17
kontakt
VENINC

Komunikaty

25/07/22 19:06 Venture INC ASI S.A.: Podpisanie dokumentacji inwestycyjnej z Wally Health Inc.
19:01  brak uprawnień VENTURE INC ASI SA (1/2022) Venture Inc Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/07/22 17:14 Venture INC ASI S.A.: Informacja o transakcji nabycia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:55 Venture INC ASI S.A.: Przyjęcie oświadczeń o nabyciu warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023
21/07/22 12:38 Venture INC ASI S.A.: Przyznanie uprawnień do nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021 - 2023
01/07/22 07:50 Venture INC ASI S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
30/06/22 15:05 Venture INC ASI S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Venture INC w dniu 30.06.2022 roku
14:54 Venture INC ASI S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.
27/06/22 23:21 Venture INC ASI S.A.: Koretka raportu nr 12/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.
15/06/22 16:07 Venture INC ASI S.A.: Uchwalenie dywidendy w spółce portfelowej Emitenta
03/06/22 11:42 Venture INC ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.
09:30 Venture INC ASI S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
30/05/22 13:02  brak uprawnień Venture Inc ASI chce wypłacić 0,11 zł dywidendy na akcję
12:55 Venture INC ASI S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
24/05/22 08:19 Venture INC ASI S.A.: Sprzedaż akcji Infermedica