Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:24
kontakt
BIOMAXIMA

Komunikaty

25/06/24 12:40 BIOMAXIMA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów poczas walnego zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2024 roku
24/06/24 16:52 BIOMAXIMA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BioMaxima SA w dniu 24 czerwca 2024 roku
05/06/24 09:10  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową BioMaximy do 22,9 zł
29/05/24 17:01 BIOMAXIMA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Biomaxima S.A. wraz z projektami uchwał
07:36 BIOMAXIMA S.A.: BIOMAXIMA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/24 17:05 BIOMAXIMA S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufne, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione
17:04 BIOMAXIMA S.A.: Podpisanie znaczącej umowy na produkcję i dostawy dyfuzyjnych testów krążkowych do oznaczania lekowrażliwości
30/04/24 17:32 BIOMAXIMA S.A.: BIOMAXIMA S.A.
17:31 BIOMAXIMA S.A.: BIOMAXIMA S.A.
05/02/24 15:26 BIOMAXIMA S.A.: Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie w kwocie 4 824 793,35 zł
26/01/24 08:17 BIOMAXIMA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 12:13 BIOMAXIMA S.A.: Podpisanie istotnej umowy na dostawy odczynników diagnostycznych
23/01/24 15:31 BIOMAXIMA S.A.: Uzyskanie dofinansowania projektu wsparcia działań eksportowych Emitenta
30/11/23 13:29 BIOMAXIMA S.A.: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
29/11/23 19:09 BIOMAXIMA S.A.: BIOMAXIMA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego