Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:27
kontakt
MAXIMUS

Komunikaty

01/10/21 18:41 brak uprawnień MAXIMUS SA (1/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Spółki MAXIMUS S. A. za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021
28/09/21 10:17 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MAXIMUS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
06/11/20 11:11 brak uprawnień MAXIMUS SA (5/2020) Raport kwartalny - IV kwartał 2019 r. MAXIMUS S. A.
11:09 brak uprawnień MAXIMUS SA (4/2020) Raport kwartalny - III kwartał 2019 r. MAXIMUS S. A.
11:06 brak uprawnień MAXIMUS SA (3/2020) Raport kwatralny - II kwartał 2019 r. MAXIMUS S. A.
05/11/20 18:20 brak uprawnień MAXIMUS SA (2/2020) Zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za II, III, IV kwartał 2019 r. z powodu usterki technicznej
02/11/20 17:50 brak uprawnień MAXIMUS SA (1/2020) Zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za II, III, IV kwartał 2019 r.
18/03/20 09:50 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MAXIMUS S.A.
19/12/19 19:06 brak uprawnień MAXIMUS SA (11/2019) Wybór Prezesa Zarządu Maximus S.A.
19:04 brak uprawnień MAXIMUS SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maximus S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r.
12/12/19 20:00 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MAXIMUS SA
07/11/19 18:25 MAXIMUS: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS S. A.
18:23 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki MAXIMUS SA
18:09 brak uprawnień MAXIMUS SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS S. A.
06/11/19 18:35 brak uprawnień MAXIMUS SA (8/2019) Raport kwartalny - I kwartał 2019 roku Maximus Spółka Akcyjna.