Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 15:58
kontakt
DEKPOL

Komunikaty

23/09/23 08:01  brak uprawnień Dekpol miał 15,9 mln zł zysku netto w II kwartale, powyżej oczekiwań
22/09/23 21:13 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/23 15:27  brak uprawnień DEKPOL DEWELOPER (1/2023) Termin publikacji raportu okresowego w 2023 roku
04/09/23 22:14 DEKPOL S.A.: Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych hal magazynowo-produkcyjnych w Swarożynie
11/08/23 16:45 DEKPOL S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
09/08/23 16:55 DEKPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
07/08/23 14:25 DEKPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej z mBank S.A.
02/08/23 15:31 DEKPOL S.A.: Otrzymanie pozwolenia na budowę IV etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Pastelowe"
27/07/23 15:29 DEKPOL S.A.: Wprowadzenie obligacji serii P2023B do obrotu giełdowego na rynku Catalyst
26/07/23 17:45  brak uprawnień GPW: Komunikat: DEKPOL
17:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2023B spółki DEKPOL S.A.
24/07/23 19:36  brak uprawnień Dekpol pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji
18:29 DEKPOL S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2023B Spółki
14:56 DEKPOL S.A.: Ostateczny przydział obligacji serii P2023B
21/07/23 19:49 DEKPOL S.A.: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii P2023B