Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:19
kontakt
LAURENPES

Komunikaty

28/06/24 19:55 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r.
18:07 brak uprawnień Fitch podwyższył długoterminowy rating banku Millennium do "BB+" z "BB"
25/06/24 17:44 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (17/2024) Wyjaśnienia dotyczące naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego
17:41 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (16/2024) Zakończenie subskrypcji akcji serii L
31/05/24 19:29 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku
17:52 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (15/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku
17:45 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (14/2024) Raport roczny Spółki za rok 2023
29/05/24 16:08 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (13/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji
15/05/24 21:04 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (12/2024) Raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2024
16/04/24 22:07 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (11/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
15/04/24 09:02 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (10/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
07/03/24 12:07 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (9/2024) Korekta raportu EBI nr 2/2024 dot. uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2024 roku
29/02/24 19:47 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (8/2024) Powołanie Członka Zarządu Spółki
19:41 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (7/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
19:39 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (6/2024) Aktualizacja informacji dotyczących obligacji serii N