Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 00:24
kontakt
LAURENP

Komunikaty

16/04/24 22:07 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (11/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
15/04/24 09:02 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (10/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
07/03/24 12:07 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (9/2024) Korekta raportu EBI nr 2/2024 dot. uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2024 roku
29/02/24 19:47 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (8/2024) Powołanie Członka Zarządu Spółki
19:41 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (7/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
19:39 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (6/2024) Aktualizacja informacji dotyczących obligacji serii N
09:28 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Pozytywna ocena z badania tacek z polimeru nie biodegradowalnego PC/Ag i PC/Si
26/02/24 15:23 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (5/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023 i 2024.
14/02/24 18:00 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023.
12/02/24 09:24 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (3/2024) Podsumowanie i aktualizacja informacji dotyczącej obligacji serii M, N, O, R i S wyemitowanych przez Emitenta
26/01/24 20:57 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (2/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2024 roku
20:10 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2024 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
09/01/24 08:17 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
29/12/23 17:33 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (21/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 26 stycznia 2024 roku
15:37 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 26 stycznia 2024 roku