Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:50
kontakt
LAURENP

Komunikaty

01/12/21 14:48 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku
14:33  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (34/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku
19/11/21 17:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii F, G i H spółki LAUREN PESO POLSKA S.A.
15/11/21 21:06  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (33/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
28/10/21 13:34 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie połączenia Emitenta z Polymertech sp. z o.o.
13/10/21 20:58  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (32/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
20:55  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (31/2021) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki obrotu w alternatywnym systemie obrotu
22/09/21 13:07 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/09/21 10:15  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (30/2021) Aktualizacja informacji dot. obligacji serii M
31/08/21 10:14 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
16/08/21 20:35  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (29/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
30/07/21 12:22 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
12:18 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Korekta raportu ESPI nr 13/2021 z dnia 21 maja 2021 roku
10:50  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (28/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:49  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (27/2021) Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii S