Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 07:41
kontakt
ASTRO

Komunikaty

02/09/22 22:16 ASTRO SA: Zwiększenie zasięgu technicznego kanału News24
31/08/22 23:34  brak uprawnień ASTRO SA (15/2022) Uchwała o podniesieniu kapitału przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. oraz incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
11/08/22 17:14  brak uprawnień ASTRO SA (14/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
04/07/22 14:52 ASTRO SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.
29/06/22 23:26  brak uprawnień ASTRO SA (13/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
03/06/22 17:34  brak uprawnień ASTRO SA (12/2022) Korekta raportu EBI 5/2022 i 7/2022 - Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku i I kwartał 2022 roku
01/06/22 23:13  brak uprawnień ASTRO SA (11/2022) Korekta raportu EBI 4/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
13:17 ASTRO SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r.
13:02  brak uprawnień ASTRO SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r.
27/05/22 22:54  brak uprawnień ASTRO SA (9/2022) Raport roczny spółki Astro S.A. za 2021 rok
24/05/22 10:04  brak uprawnień ASTRO SA (8/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
23/05/22 15:50 ASTRO SA: Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej
12/05/22 22:00  brak uprawnień ASTRO SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
28/04/22 22:12  brak uprawnień ASTRO SA (6/2022) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz 2022
12/04/22 22:26 ASTRO SA: Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24