Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:02
kontakt
BPC

Komunikaty

28/06/24 18:04 BLACK PEARL S.A.: List of shareholders over 5% present at the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A.Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.
16:46 BLACK PEARL S.A.: Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 28, 2024. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 28.06.2024 r.
15:25 brak uprawnień BLACK PEARL SA (11/2024) Changes in the Supervisory Board of Black Pearl S.A. | Zmiany w Radzie Nadzorczej Black Pearl S.A.
15:01 brak uprawnień BLACK PEARL SA (10/2024) Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting on June 28, 2024. | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2024 r.
14:45 brak uprawnień BLACK PEARL SA (9/2024) Changes in the Management Board of Black Pearl S.A. | Zmiany w Zarządzie Black Pearl S.A.
14:31 brak uprawnień BLACK PEARL SA (8/2024) Information on the resignation of the President of the Management Board. Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu.
01/06/24 15:14 BLACK PEARL S.A.: Announcement on convening the Ordinary General Meeting for June 28, 2024 along with draft resolutions. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2024r. wraz z projektami uchwał
13:11 brak uprawnień BLACK PEARL SA (7/2024) Convening Ordinary General Meeting for 28.06.2024 along with draft resolutions. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.06.2024 wraz z projektami uchwał
31/05/24 21:57 brak uprawnień BLACK PEARL SA (6/2024) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2023. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2023.
15/05/24 08:12 brak uprawnień BLACK PEARL SA (5/2024) Periodic report for the first quarter of 2024. Raport okresowy za I kwartał 2024 roku.
20/04/24 14:22 brak uprawnień BLACK PEARL SA (4/2024) Information on "Good Practices of NewConnect Listed Companies 2024" | Informacja o stosowaniu zasad ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
11/03/24 17:13 brak uprawnień BLACK PEARL SA (3/2024) change of data in the National Court Register | zmiana danych w KRS
14/02/24 21:37 brak uprawnień BLACK PEARL SA (2/2024) Periodic report for the fourth quarter of 2023. Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
24/01/24 20:50 brak uprawnień BLACK PEARL SA (1/2024) Publication dates of periodic reports in 2024. | Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024.
21/12/23 BLACK PEARL S.A.: List of shareholders over 5% present at the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A.Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.