Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 15:47
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

16/08/22 14:58 brak uprawnień BLACK PEARL SA (11/2022) Periodic report for the second quarter of 2022. Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
14/07/22 18:28 brak uprawnień KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami 5 spółek z NC
08/07/22 15:51 brak uprawnień BLACK PEARL SA (10/2022) Conclusion of an agreement for the performance of the function of an Authorized Adviser with Best Capital sp. z o.o. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryz
04/07/22 11:19 brak uprawnień BLACK PEARL SA (9/2022) Adoption of a resolution on dividend payment by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 30th, 2022. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy prz
30/06/22 18:56 brak uprawnień BLACK PEARL SA (8/2022) Resolution on dividend payment and the text of other resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 30th, 2022. Uchwała dotycz
20/06/22 18:31 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BLACK PEARL S.A. oraz nałożenia obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/06/22 22:06 BLACK PEARL S.A.: Shareholder's request for dividend payment and amendment of the draft resolution of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30/06/2022.Wniosek Akcjonariusza o wypłatę dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022
21:58 brak uprawnień BLACK PEARL SA (7/2022) Shareholder's request for dividend payment and amendment of the draft resolution of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30/06/2022. Wniose
02/06/22 14:50 BLACK PEARL S.A.: Convening an Ordinary General Meeting on June 30, 2022.Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022.
14:34 brak uprawnień BLACK PEARL SA (6/2022) Convening an Ordinary General Meeting on June 30, 2022. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r.
01/06/22 15:31 brak uprawnień BLACK PEARL SA (5/2022) Revised Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2021. Korekta Raportu rocznego Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2021.
31/05/22 19:22 brak uprawnień BLACK PEARL SA (4/2022) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2021. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2021.
30/05/22 10:25 BLACK PEARL S.A.: Notification of a change in the ownership of the Issuer's shares.Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.
16/05/22 17:59 brak uprawnień BLACK PEARL SA (3/2022) Periodic report for the first quarter of 2022. Raport okresowy za I kwartał 2022 roku.
14/02/22 17:12 brak uprawnień BLACK PEARL SA (2/2022) Periodic report for the fourth quarter of 2021. Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.