Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 03:18
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

11/08/23 18:26 brak uprawnień BLACK PEARL SA (10/2023) Periodic report for the second quarter of 2023. Raport okresowy za II kwartał 2023 roku.
29/06/23 20:21 brak uprawnień BLACK PEARL SA (9/2023) Changes in the Supervisory Board of Black Pearl S.A. | Zmiany w Radzie Nadzorczej Black Pearl S.A.
20:05 BLACK PEARL S.A.: Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 29, 2023. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 29.06.2023 r
18:43 brak uprawnień BLACK PEARL SA (8/2023) Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 29, 2023. | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A
10/06/23 13:55 brak uprawnień BLACK PEARL SA (7/2023) Information on the resignation of a member of the Supervisory Board. Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
02/06/23 22:09 BLACK PEARL S.A.: Announcement on convening the Ordinary General Meeting for June 29, 2023 along with draft resolutions of Black Pearl S.A.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2023r. wraz z projektami uchwał Black Pearl S.A.
21:38 brak uprawnień BLACK PEARL SA (6/2023) Announcement on convening the Ordinary General Meeting for June 29, 2023. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023r.
30/05/23 20:54 brak uprawnień BLACK PEARL SA (5/2023) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2022. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2022.
12/05/23 14:40 brak uprawnień BLACK PEARL SA (4/2023) Periodic report for the first quarter of 2023. Raport okresowy za I kwartał 2023 roku.
24/04/23 18:39 brak uprawnień BLACK PEARL SA (3/2023) Information on the conclusion of an agreement to audit the financial statements. Informacja na temat zawarcia umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania fin
13/02/23 23:58 brak uprawnień BLACK PEARL SA (2/2023) Periodic report for the fourth quarter of 2022.Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.
30/01/23 21:01 brak uprawnień BLACK PEARL SA (1/2023) Notification on the publication of periodic reports in 2023. Zawiadomienie o publikacji raportów okresowych w roku 2023.
10/01/23 13:24 BLACK PEARL S.A.: Information on the transfer of 1MCAN silver bullion coins to shareholders who have declared their right to dividend.Informacja na temat przekazania srebrnych monet bulionowych 1MCAN akcjonariuszom, którzy zgłosili uprawnienia do dywidendy.
16/12/22 17:04 brak uprawnień BLACK PEARL SA (20/2022) Information on the dividend for 2021 payment mechanism in addition to EBI report No. 18/2022. Informacja na temat mechanizmu wypłaty dywidendy za rok 2021.
14/11/22 19:02 brak uprawnień BLACK PEARL SA (19/2022) Periodic report for the third quarter of 2022.Raport okresowy za III kwartał 2022 roku