Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 15:38
kontakt
APIS

Komunikaty

16/08/22 17:27  brak uprawnień APIS SA (13/2022) Raport kwartalny APIS S.A. za II kwartał 2022 roku.
04/08/22 12:47 APIS S.A.: Informacja o uzyskaniu zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu GameINN
03/08/22 08:08 APIS S.A.: Dotyczy projektu POIR.01.01.01-00-0648/21
01/07/22 10:51 APIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
10:39  brak uprawnień APIS SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
02/06/22 22:02 APIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
21:52  brak uprawnień APIS SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
31/05/22 20:51  brak uprawnień APIS SA (10/2022) Raport roczny APIS S.A. za 2021 rok.
16/05/22 21:28  brak uprawnień APIS SA (9/2022) Raport kwartalny APIS S.A. za I kwartał 2022 roku.
20/04/22 22:36  brak uprawnień APIS SA (8/2022) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO.
19/04/22 23:56  brak uprawnień APIS SA (7/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
09/03/22 21:34  brak uprawnień APIS SA (6/2022) Rejestracja zmian w statucie Spółki.
27/02/22 23:57 APIS S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z NCBR na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-202 działanie "Projekty B+R Przedsiębiorstw"
14/02/22 19:51  brak uprawnień APIS SA (5/2022) Raport kwartalny APIS S.A. za IV kwartał 2021 roku.
09/02/22 21:59 APIS S.A.: Zakończenie prac nad II etapem projektu nr 1