Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 14:34
kontakt
APIS

Komunikaty

21/09/23 18:40  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki APIS S.A.
06/09/23 23:43  brak uprawnień APIS SA (11/2023) Korekta raportów 4/2023 i 10/2023
15/08/23 06:53  brak uprawnień APIS SA (10/2023) Raport kwartalny APIS S.A. za II kwartał 2023 roku.
10/08/23 18:24  brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 613/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
02/07/23 23:17  brak uprawnień APIS SA (9/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.
23:11 APIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.
23:05 APIS S.A.: Informacja o nowej inwestycji budowlanej pod Warszawą.
07/06/23 18:09  brak uprawnień GPW: Komunikat: APIS S.A
06/06/23 23:15 APIS S.A.: Korekta projektu uchwał dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
23:09  brak uprawnień APIS SA (8/2023) Korekta projektu uchwał dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023r.
22:45  brak uprawnień APIS SA (7/2023) Korekta Raportu rocznego APIS S.A. za 2022 rok.
31/05/23 23:23 APIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.
23:08  brak uprawnień APIS SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.
23:01  brak uprawnień APIS SA (5/2023) Raport roczny APIS S.A. za 2022 rok.
15/03/23 22:43 APIS S.A.: Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza.