Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 01:05
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

11/08/23 15:43 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (15/2023) Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
15:34 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (14/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
27/06/23 14:13 brak uprawnień Notoria Serwis wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję za '22
14:03 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (13/2023) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
14:01 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2023) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
13:47 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (11/2023) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022
13:39 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku
29/05/23 14:27 brak uprawnień Akcjonariusz Notoria Serwis chce wypłaty 0,2 zł dywidendy na akcję
14:12 NOTORIA SERWIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:06 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (10/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:42 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (9/2023) Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
13:27 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (8/2023) Raport roczny za 2022 rok
08/05/23 16:15 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
20/03/23 10:24 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
08/03/23 10:46 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (5/2023) Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E