Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:38
kontakt
EUROTAX

Komunikaty

25/11/21 12:10 EURO-TAX S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej i zmiana w składzie zarządu spółki zależnej
15/11/21 15:14  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (15/2021) Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2021
05/11/21 14:33 EURO-TAX S.A.: Objęcię 5% udziałów w spółce zależnej od Emitenta
13:13 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
19/10/21 12:19 EURO-TAX S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki w dniu 19 października 2021 roku
12:11  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (14/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12:07  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (13/2021) Uchwały podjęte przez NWZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 19 października 2021
05/10/21 14:07 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
16/09/21 12:14 EURO-TAX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12:04  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (12/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
09/09/21 09:34 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
16/08/21 15:05  brak uprawnień EURO-TAX.PL SA (11/2021) Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2021
06/08/21 12:57 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
08/07/21 11:55 EURO-TAX S.A.: Liczba podpisanych umów - dane o działalności usługowej.
26/06/21 12:47 EURO-TAX S.A.: Decyzję PFR odnośnie umorzenia subwencji finansowej z Tarczy Finansowej