Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 14:12
kontakt
GPFCAUSA

Komunikaty

20/06/22 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ELECTROCERAMICS
06/06/22 18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ELECTROCERAMICS
24/03/22 19:08  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ELECTROCERAMICS S.A.
16/12/21 18:36  brak uprawnień GPW: sprawie upomnienia spółki ELECTROCERAMICS S.A.
28/09/21 09:58  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ELECTROCERAMICS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
10/07/21 20:44 ELECTROCERAMICS S.A.: Informacja o doreczeniu wyroku Sadu Okregowego w Warszawie
31/05/21 21:21  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (4/2021) Raport roczny za 2020 rok
19/05/21 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ELECTROCERAMICS S.A. notowanych na NewConnect
18/05/21 20:24 ELECTROCERAMICS S.A.: Powzięcie informacji o wyroku Sądu
14/05/21 19:10  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (3/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
12/02/21 21:07  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
29/01/21 19:30  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
13/01/21 19:06 ELECTROCERAMICS S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
31/12/20 14:46 ELECTROCERAMICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
14:38 ELECTROCERAMICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki