Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 03:22
kontakt
ARCTIC

Komunikaty

08/11/22 10:44  brak uprawnień Nakłady inwestycyjne grupy Arctic Paper w '22 wyniosą ok.120 mln zł, w '23 mogą być nieco wyższe
07/11/22 18:43  brak uprawnień Prezes Arctic Paper spodziewa się w tym roku rekordowych wyników grupy
17:43  brak uprawnień Wyniki Arctic Paper w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:30 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/22 08:10 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku przez spółkę zależną
20/10/22 10:53  brak uprawnień Grupa Arctic spodziewa się w II półroczu podobnych wolumenów sprzedaży celulozy, jak w I półroczu br.
19/10/22 10:37  brak uprawnień Arctic Paper nie dostrzega oznak recesji i zapowiada rekordowe wyniki grupy w 2022 roku (wywiad)
16/08/22 11:30  brak uprawnień Rottneros, spółka zależna Arctic Paper kończy produkcję jednego gatunku celulozy mechanicznej
11:05 ARCTIC PAPER S.A.: Zaprzestanie produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej przez spółkę zależną
09:20  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Arctic Paper; cena docelowa 34,9 zł
11/08/22 12:20  brak uprawnień Drugie półrocze zapowiada się optymistycznie dla Arctic Paper, w całym '22 możliwe rekordowe wyniki grupy
10/08/22 17:32 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/08/22 17:55  brak uprawnień Arctic Paper miał w II kwartale 254 mln zł zysku netto, mocno powyżej oczekiwań
17:30 ARCTIC PAPER S.A.: Wstępne wyniki finansowe Spółki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej za II kwartał 2022 roku i za I półrocze 2022 roku
22/07/22 08:02 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za dwa kwartały 2022 roku przez spółkę zależną