Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 15:56
kontakt
IBSM

Komunikaty

20/05/22 17:28 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
22/04/22 19:09 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu rocznego
15/03/22 16:10 Noble Financials S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki
14/03/22 18:41 Noble Financials S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
11/03/22 16:14 Noble Financials S.A.: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
18/02/22 14:37 Noble Financials S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
14:34 Noble Financials S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
25/01/22 10:23 Noble Financials S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
21/01/22 19:16 Noble Financials S.A.: Istotna tranakcja Spółki
19:14 Noble Financials S.A.: Istotna transakcja Spółki
19/01/22 21:47 Noble Financials S.A.: Istotna transakcja Spółki
18/01/22 17:43 Noble Financials S.A.: Istotna transakcja Spółki
14/01/22 11:40 Noble Financials S.A.: Istotna transakcja Spółki.
11/01/22 12:01 Noble Financials S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
30/12/21 09:52 Noble Financials S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych