Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:06
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

21/07/22 14:17 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 18 sierpnia 2022 r.
19/07/22 13:35 EKO EXPORT S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.
05/07/22 11:50 EKO EXPORT S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.
01/07/22 13:28 EKO EXPORT S.A.: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży Emitenta za I półrocze 2022 r.
30/06/22 09:18 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 29.06.2022 r.
09:12 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2022 r.
03/06/22 13:30 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r.
31/05/22 11:41 EKO EXPORT S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.
27/05/22 17:59 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/22 21:21 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A.
21:17 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A.
30/04/22 00:09 EKO EXPORT S.A.: Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.
06/04/22 15:15 EKO EXPORT S.A.: Informacja w przedmiocie wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
01/04/22 18:48 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za pierwszy kwartał 2022 roku.
25/01/22 09:04 EKO EXPORT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.