Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 19:27
kontakt
REMEDIS

Komunikaty

20/06/24 20:40 brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 782/2024 - REMEDIS
07/06/24 18:17 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki REMEDIS S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
05/06/24 18:14 REMEDIS S.A.: Ogłoszenie upadłości
29/05/24 18:56 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki REMEDIS S.A.
26/03/24 08:57 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki REMEDIS
20/03/24 17:50 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki REMEDIS S.A. na rynku NewConnect
07/02/24 11:34 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Informacja o rozwiązaniu umowy przez Autoryzowanego Doradcę
15/12/23 16:03 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Upomnienie Emitenta w związku z nieopublikowaniem raportu okresowego
07:46 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki REMEDIS S.A.
22/09/23 11:35 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2023) Upomnienie Emitenta w związku nieopublikowaniem raportu okresowego
21/09/23 19:24 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki REMEDIS S.A.
09/08/23 19:33 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2023) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
27/06/23 20:32 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 27.06.2023 r.
20:09 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji
19:56 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad