Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.18, godz. 23:20
kontakt
REMED

Komunikaty

18/01/22 16:22 REMEDIS S.A.: Postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego
21/12/21 16:53  brak uprawnień Remedis złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
16:42 REMEDIS S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
14/12/21 15:37 REMEDIS S.A.: Informacja o nieprzyjęciu układu na zgromadzeniu wierzycieli
10/11/21 16:05  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
26/10/21 16:14 REMEDIS S.A.: Powzięcie informacji o zmianie terminu zgromadzenia wierzycieli
05/10/21 19:39 REMEDIS S.A.: Powzięcie informacji o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
12/08/21 17:22  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
30/07/21 21:32 REMEDIS S.A.: Złożenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz propozycji układowych
01/07/21 17:33 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji w dniu 30.06.2021 r.
30/06/21 19:51  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad
16:30  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu
15/06/21 16:47  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Informacja o śmierci Prezesa Zarządu
02/06/21 23:05  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2021 r.
REMEDIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2021 r.