Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 08:22
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

17/06/22 13:42 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku
13:36 FORBUILD POLSKA S.A.: Otwarcie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku bez dalszych czynności
13:22  brak uprawnień FORBUILD SA (9/2022) Rezygnacja osoby zarządzającej
15/06/22 11:19 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości - postanowienie o rozpoznaniu zażalenia na czynności prokuratora.
13/06/22 17:56  brak uprawnień FORBUILD SA (8/2022) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZA FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku
09/06/22 17:24 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki - postanowienie o zabezpieczenie roszczenia.
27/05/22 18:04 FORBUILD POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r.
16:59  brak uprawnień FORBUILD SA (7/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r.
20/05/22 15:27 FORBUILD POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2022 r.
15:16  brak uprawnień FORBUILD SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2022 r.
14:21  brak uprawnień Forbuild chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
14:09 FORBUILD POLSKA S.A.: Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021 r.
08:45  brak uprawnień FORBUILD SA (5/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok
16/05/22 09:22  brak uprawnień FORBUILD SA (4/2022) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
13/05/22 11:41  brak uprawnień FORBUILD SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok