Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 14:48
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

15/11/21 14:30  brak uprawnień FORBUILD SA (16/2021) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku
29/10/21 15:19  brak uprawnień FORBUILD SA (15/2021) Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
16/09/21 16:05 FORBUILD POLSKA S.A.: Wstrzymanie skuteczności wyroków sądowych w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D
16/08/21 10:43  brak uprawnień FORBUILD SA (14/2021) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
12/08/21 13:35  brak uprawnień FORBUILD SA (13/2021) Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ z dnia 18 czerwca 2021 r.
09/08/21 17:21 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D
02/07/21 14:34  brak uprawnień FORBUILD SA (12/2021) Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
23/06/21 12:05 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku
18/06/21 18:42  brak uprawnień FORBUILD SA (11/2021) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
18:00  brak uprawnień FORBUILD SA (10/2021) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.
17:59  brak uprawnień Forbuild wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję
17:47 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
28/05/21 15:27 FORBUILD POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.
15:15  brak uprawnień FORBUILD SA (9/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.
21/05/21 11:53 FORBUILD POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2021 r.