Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 19:06
kontakt
EMONT

Komunikaty

14/09/22 13:14  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (28/2022) RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. ? SIERPIEŃ 2022
06/09/22 17:23 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
02/09/22 17:44  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - EMONT
17:41  brak uprawnień GPW: sprawie uchylenia Uchwały Nr 808/2022 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2022 r.
01/09/22 19:54  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - EMONT
18:39 ELEKTROMONT S.A.: Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości
18:35 ELEKTROMONT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
15:44  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (27/2022) Delegowanie członka RN do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
15:39  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (26/2022) Odwołanie Prezesa Zarządu
31/08/22 17:32  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ELEKTROMONT S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
12:44  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (25/2022) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
12:42 ELEKTROMONT S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
30/08/22 17:24 ELEKTROMONT S.A.: Wyznaczenie kierunków rozwoju Spółki na lata 2022 - 2024
17:14 ELEKTROMONT S.A.: Zawarcie istotnej umowy
16:05  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (24/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej