Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:34
kontakt
EMONT

Komunikaty

22/06/22 15:09  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (17/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.
15:00  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (16/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
14:54 ELEKTROMONT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.
21/06/22 16:15  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (15/2022) Rezygnacja członka Zarządu
16:06 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania przez pełnomocnika akcjonariusza
15:58 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania przez pełnomocnika akcjonariusza
14/06/22 15:16  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (14/2022) RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. ? MAJ 2022
08/06/22 16:41 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
07/06/22 17:49 ELEKTROMONT S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 19 MAR
17:42 ELEKTROMONT S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 19 MAR
17:22 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
17:15 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej- zmniejszenie stanu posiadania
17:03 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
30/05/22 14:02 ELEKTROMONT S.A.: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Akcjonariusza
13:54  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (13/2022) Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Akcjonariusza