Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:16
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

29/11/21 09:24 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta
26/11/21 12:18 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta
18/11/21 16:59 IZOBLOK S.A.: Umowa znacząca
02/11/21 17:29  brak uprawnień Logine i Bewi ASA wezwały do sprzedaży 574.481 akcji Izobloku, po 50,41 zł za sztukę
17:14  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji IZOBLOK SA
29/10/21 16:23 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK SA w dniu 28.10.2021 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
15:46 IZOBLOK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:37 IZOBLOK S.A.: Odwołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
28/10/21 17:35 IZOBLOK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
17:24 IZOBLOK S.A.: Odwołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
17:18 IZOBLOK S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 28.10.2021 r.
01/10/21 09:59  brak uprawnień Izoblok chce zmienić rok obrotowy
09:47 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
28/09/21 16:27  brak uprawnień Izoblok może zrealizować zamówienia z Canoo Technologies na 37,3 mln zł
16:13 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca Canoo Technologies Inc.