Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 19:26
kontakt
TAURONPE

Komunikaty

16/07/24 17:53 brak uprawnień Tauron widzi ryzyko ujęcia w sprawozdaniu za I półr. odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wytwórczych
17:44 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Identyfikacja przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów
11/07/24 11:30 brak uprawnień Tauron do końca '24 chce uruchomić trzy kolejne elektrownie wiatrowe
10/07/24 07:31 brak uprawnień MAP nie prowadzi aktywnej polityki informacyjnej ws. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych
09/07/24 19:06 brak uprawnień Bloki Tauron Wytwarzanie w Jaworznie i Łagiszy mają potencjał generowania dodatnich wyników - MAP
04/07/24 14:17 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2024 r., kontynuowanym po przerwie w dniu 2 lipca 2024 r.
02/07/24 21:01 brak uprawnień Walne Tauronu nie udzieliło byłemu zarządowi absolutorium za 2023 r.
17:23 brak uprawnień BM mBanku rekomenduje "kupuj" dla PGE i Enei oraz trzymaj dla Tauronu
15:40 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. po wznowieniu obrad w dniu 2 lipca 2024 r.
28/06/24 18:03 brak uprawnień Taryfy URE spowodują ok. 216 mln zł straty EBITDA na sprzedaży energii spółek Tauronu w II pół. '24
17:49 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Informacja dotycząca skutków zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G
17:24 brak uprawnień WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2561,27 pkt (0,53%)
17:05 brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej
27/06/24 13:36 brak uprawnień Wzrost rachunków za energię elektryczną od 1 lipca o 27,5 zł netto - URE
21/06/24 18:43 brak uprawnień Tauron chciałby zapewniać 100 proc. czystej energii już w 2040 r.