Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:46
kontakt
READGE

Komunikaty

22/11/21 11:27 READ-GENE S.A.: Złożenie wniosku o przyznanie patentu na wynalazek
15/11/21 13:11 brak uprawnień READ-GENE SA (19/2021) Raport kwartalny READ-GENE S.A. za III kwartał 2021 roku.
08/11/21 14:47 brak uprawnień READ-GENE SA (18/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku.
25/10/21 14:45 brak uprawnień READ-GENE SA (17/2021) Zgłoszenie patentowe
12:46 brak uprawnień READ-GENE SA (16/2021) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
14/10/21 10:39 brak uprawnień READ-GENE SA (15/2021) Przystąpienie do organizacji prób klinicznych
28/09/21 08:47 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki READ-GENE S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
15/08/21 08:02 brak uprawnień READ-GENE SA (14/2021) Skonsolidowany raport za II kwartał 2021 r
07/07/21 10:05 brak uprawnień READ-GENE SA (13/2021) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 6.07.2021 r.
07/06/21 11:26 brak uprawnień READ-GENE SA (12/2021) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6.07.2021 r.
11:24 brak uprawnień READ-GENE SA (11/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/06/21 19:49 brak uprawnień GPW: od dnia 7 czerwca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki READ-GENE S.A.
01/06/21 22:32 brak uprawnień READ-GENE SA (10/2021) Korekta raportu 9/2021: "Raport roczny za 2020 rok"
31/05/21 19:29 brak uprawnień READ-GENE SA (9/2021) Raport roczny za 2020 rok
24/05/21 10:21 brak uprawnień READ-GENE SA (8/2021) Zgłoszenia patentowe