Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 14:21
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

19/02/24 11:42  brak uprawnień KRYNICA VITAMIN SA (1/2024) Krynica Vitamin Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15/02/24 16:26 KRYNICA VITAMIN S.A.: Powołanie Członka Zarządu Krynica Vitamin S.A.
25/01/24 20:29 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 stycznia 2024 r.
20:19 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.
20:05 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 stycznia 2024 r. oraz informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu
24/01/24 17:29 KRYNICA VITAMIN S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 21:22 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 4 stycznia 2024 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
21:11 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
29/12/23 13:14 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13:10 KRYNICA VITAMIN S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
15/12/23 17:47 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny i aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
14/12/23 18:11 KRYNICA VITAMIN S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Walnego Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanej zmiany Statutu oraz treść proponowanej zmiany Statutu
11/12/23 15:45 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacje dotyczące kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.
08/12/23 17:21 KRYNICA VITAMIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 4 stycznia 2024 r. wraz z projektami uchwał
04/12/23 17:30 KRYNICA VITAMIN S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej