Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 17:45
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

24/01/23 16:15 KRYNICA VITAMIN S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
18/11/22 14:54 KRYNICA VITAMIN S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 grudnia 2022 r.
09/11/22 15:42 KRYNICA VITAMIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 6 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
15:21 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 9 listopada 2022 r. - korekta
13:45 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 listopada 2022 r.
13:37 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 9 listopada 2022 r.
27/10/22 17:10 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21/10/22 14:33 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 roku
13/10/22 18:02 KRYNICA VITAMIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 9 listopada 2022 r. wraz z projektami uchwał
11/10/22 16:12 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy w ramach realizacji inwestycji
19/09/22 18:44 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie aneksów do umów o złotowe kredyty inwestycyjne z ING Bank Śląski S.A.
29/08/22 19:21 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/08/22 14:49 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 roku
29/07/22 16:02 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy o dewizowy kredyt inwestycyjny z ING Bank Ślaski S.A.
05/07/22 13:48 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r. - korekta raportu bieżącego nr 14/2022