Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:55
kontakt
FITEN

Komunikaty

23/11/21 17:23  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki FITEN S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
22/11/21 21:02  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta.
12/11/21 15:08  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Informacja o braku możliwości publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. w wyznaczonym terminie.
28/09/21 11:34 FITEN S.A.: Utrudnienia w funkcjonowaniu Spółki.
27/09/21 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FITEN S.A. W UPADŁOŚCI
23/08/21 18:17  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki FITEN S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
20/08/21 17:20 FITEN S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości FITEN S.A.
13/08/21 14:57  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku
19/07/21 18:43 FITEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ FITEN S.A. w dniu 13 lipca 2021r.
14/07/21 17:47  brak uprawnień GPW: komunikat: wznowienie obrotu akcjami spółki FITEN S.A. W RESTRUKTURYZACJI
15:04  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ FITEN S.A. w dniu 13 lipca 2021 r.
12/07/21 17:50  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Korekta raportu rocznego za 2020 rok
30/06/21 16:02  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał podjętych do przerwy
09/06/21 15:50 FITEN S.A.: Otrzymanie postanowienia o zatwierdzeniu układu przyjętego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Greenagro S.A. w restrukturyzacji.
15:44 FITEN S.A.: Złożenie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie