Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:12
kontakt
ENERGA

Komunikaty

08/08/22 14:28 ENERGA S.A.: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Energa SA
05/08/22 06:57 ENERGA S.A.: ENERGA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/08/22 16:23  brak uprawnień Skarb Państwa ma warunkową umowę kupna akcji Polskiej Grupy Górniczej
16:01 ENERGA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
29/07/22 16:44  brak uprawnień Energa dokonała odpisów na 261 mln zł, co obniży jej skonsolidowany wynik o 63 mln zł
16:35 ENERGA S.A.: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących
14:38 ENERGA S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
19/07/22 12:42  brak uprawnień Wzrost taryf na energię na ?23 może być bezprecedensowy ? prezes URE
11:24  brak uprawnień Wnioski o zmianę taryf na energię na etapie postępowania wyjaśniającego ? URE
10:08 ENERGA S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Energa SA
12/07/22 18:10 ENERGA S.A.: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
08/07/22 17:02  brak uprawnień Energa, Enea i Tauron złożyły do URE wnioski o wzrost taryf - media
13:34  brak uprawnień Orlen Neptun i Energa Wytwarzanie podpisały list intencyjny o współpracy z Klaipedos Nafta AB
22/06/22 14:23  brak uprawnień MAP podtrzymuje termin utworzenia NABE mimo zawirowań na rynku energii ? Sasin
21/06/22 11:43 ENERGA S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Energa SA