Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 06:37
kontakt
HARPER

Komunikaty

28/02/23 17:19 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego
31/01/23 HARPER HYGIENICS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spólki Harper Hygienics S.A.
30/12/22 00:04 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
28/11/22 16:19 HARPER HYGIENICS S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Harper Hygienics S.A.
28/09/22 18:01 HARPER HYGIENICS S.A.: Powołanie dotychczasowych członków Zarządu na kolejną kadencję
17:27 HARPER HYGIENICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 28.09.2022 r.
17:20 HARPER HYGIENICS S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
17:10 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.09.2022 r.
17:02 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi
26/09/22 21:02 HARPER HYGIENICS S.A.: Zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A.
01/09/22 17:02 HARPER HYGIENICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
29/08/22 17:14 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/07/22 17:05 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/07/22 17:02 HARPER HYGIENICS S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
27/07/22 17:01 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi