Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 15:23
kontakt
HARPER

Komunikaty

13/06/22 17:06 HARPER HYGIENICS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej i umowy dystrybucyjnej w sprawie dystrybucji produktów Emitenta na Ukrainie
16/05/22 15:27 HARPER HYGIENICS S.A.: Termin przekazywania raportów okresowych przez HARPER HYGIENICS S.A.
03/03/22 11:06 HARPER HYGIENICS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics Spka Akcyjna
28/02/22 21:31 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21:28 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/12/21 11:14 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
28/10/21 14:49 HARPER HYGIENICS S.A.: SPŁATA KREDYTU INWESTYCYJNEGO UDZIELONEGO PRZEZ MBANK S.A.
26/10/21 14:39 HARPER HYGIENICS S.A.: PODPISANIE Z MBANK S.A. ANEKSU DO UMOWY KREDYTU INWESTYCYJNEGO
21/10/21 18:42 HARPER HYGIENICS S.A.: USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI
19/10/21 08:59 HARPER HYGIENICS S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI ZE WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM, ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I UMOWY RAMOWEJ Z MBANK S.A, USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI
22/09/21 13:32 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
13:27 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
13:25 HARPER HYGIENICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 22.09.2021 r.
13:15 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
14/09/21 10:42 HARPER HYGIENICS S.A.: Zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A. oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na obciążenie majątku i zawarcie umowy pożyczki