Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:54
kontakt
HARPER

Komunikaty

06/06/24 18:11 HARPER HYGIENICS S.A.: uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
31/05/24 17:37 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego
27/05/24 18:03 HARPER HYGIENICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
30/04/24 17:39 HARPER HYGIENICS S.A.: sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od 1.04.2022 r. do 31.12.2023
17:24 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A.
17/04/24 18:36 HARPER HYGIENICS S.A.: zawarcie aneksu do umowy z biegłym rewidentem
15/04/24 19:10 HARPER HYGIENICS S.A.: wybór biegłego rewidenta-aktualizacja
22/03/24 20:31 HARPER HYGIENICS S.A.: powołanie Członka Zarządu spółki Harper Hygienics S.A.
20:02 HARPER HYGIENICS S.A.: wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na obciążenie majątku spółki
16/01/24 17:17 HARPER HYGIENICS S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH PRZEZ HARPER HYGIENICS S.A.
29/11/23 17:20 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego
08/11/23 18:35 HARPER HYGIENICS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 77h ust. 3 ustawy o ofercie publicznej
18:25 HARPER HYGIENICS S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
07/11/23 07:41  brak uprawnień Komunikat o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HARPER HYGIENICS SA
02/11/23 17:29  brak uprawnień iCotton nabędzie w wyniku wezwania 6.165 akcji Harper Hygienics - BM mBanku