Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 17:38
kontakt
LOKATYBUD

Komunikaty

11/07/24 18:02 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
17:50 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (11/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
02/07/24 17:57 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A. zwołanego na 3 lipca 2024 r.
17:53 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (10/2024) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A. zwołanego na 3 lipca 2024 r.
06/06/24 20:07 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
19:51 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (9/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
31/05/24 23:53 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2024) Raport roczny za 2023 rok
23:43 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 ? przyśpieszenie publikacji raportu rocznego za 2023
29/05/24 19:37 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (6/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 ? zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023
23/05/24 17:27 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Rejestracja przez KRS zmian w umowie spółki Lokaty Budowlane Chłodna sp. z o.o.
15/05/24 20:16 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (5/2024) Raport okresowy Lokaty Budowlane S.A. za I kwartał 2024 roku
17:01 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (4/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
15/04/24 21:26 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 22:55 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (2/2024) Raport okresowy Lokaty Budowlane S.A. za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 20:14 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku