Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:17
kontakt
LOKABUDO

Komunikaty

16/08/22 20:27  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (12/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
28/07/22 15:30  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (11/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:27 LOKATY BUDOWLANE S.A.: WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%
15:23  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lokaty Budowlane S.A. w dniu 25.07.2022 r. oraz incydentalne naruszenie
05/07/22 15:59  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (9/2022) Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
15:55 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
27/06/22 19:57  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
19:46 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
31/05/22 20:46  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
26/05/22 11:27  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (6/2022) Podpisanie umów na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022
16/05/22 21:34  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
11/05/22 17:54 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej
17/03/22 20:30 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Informacja o przychodach z najmu spółki zależnej Emitenta
28/02/22 17:50  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki LOKATY BUDOWLANE S.A. na rynku NewConnect
14/02/22 22:49  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (4/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.