Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.11, godz. 04:05
kontakt
INTERMED

Komunikaty

09/08/22 07:50 IMS S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku
08/08/22 17:46 IMS S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
01/08/22 17:44 IMS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii D
27/07/22 18:09 IMS S.A.: Objęcie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 - 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego
01/07/22 16:13 IMS S.A.: Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 - 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego
12:59 IMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
23/06/22 14:32 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
09/06/22 21:56 IMS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku.
18:27 IMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku
17:17  brak uprawnień IMS wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję
16:56 IMS S.A.: Wypłata dywidendy
16:42 IMS S.A.: Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 - 2023
03/06/22 07:39 IMS S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2021 rok
30/05/22 11:30 IMS S.A.: Publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z ofertą objęcia akcji serii D
26/05/22 07:36 IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego