Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:37
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

12/11/21 13:05 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (21/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
29/09/21 19:39 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (20/2021) Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
19:38 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (19/2021) Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
21/09/21 17:25 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (18/2021) zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
17/09/21 15:00 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (17/2021) Zmiana statutu Spółki oraz zmiana adresu Spółki
30/08/21 13:29 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (16/2021) Umowa z Autoryzowanym Doradcą w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii G i H do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
13/08/21 14:14 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (15/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
16/07/21 18:58 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (14/2021) Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany adresu Spółki
01/07/21 23:39 Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
29/06/21 22:36 Medicofarma Biotech S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna w dniu 29 czerwca 2021 r.
22:18 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (13/2021) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 29 czerwca 2021 r.
28/06/21 11:13 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (12/2021) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
25/06/21 18:51 Medicofarma Biotech S.A.: Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
16/06/21 11:25 brak uprawnień Medicofarma Biotech przyjęła strategię na lata 2021-2023, chce przejść na rynek główny GPW
09:23 Medicofarma Biotech S.A.: Przyjęcie nowej strategii Spółki