Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 19:46
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

24/06/22 18:15 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dot. utworzenia Centrum B+R, w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety
17/06/22 19:04 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
01/06/22 17:20 Medicofarma Biotech S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r.
17:08  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r.
30/05/22 21:02  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (5/2022) Raport okresowy za 2021
17/05/22 18:25 Medicofarma Biotech S.A.: Złożenie wniosków patentowych w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki
12/05/22 12:16  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
10/03/22 18:49  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (3/2022) Informacja o podpisaniu przez Medicofarma Biotech S. A. z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 20
04/02/22 18:10  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021
31/01/22 13:58  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
29/12/21 14:19 Medicofarma Biotech S.A.: informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
27/12/21 18:40 Medicofarma Biotech S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Medicofarma Biotech S.A.
12/11/21 13:05  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (21/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
29/09/21 19:39  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (20/2021) Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
19:38  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (19/2021) Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu