Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:42
kontakt
ACAUTOGAZ

Komunikaty

01/07/24 16:16  brak uprawnień Przychody AC w II kw. wyniosły 66,3 mln zł, więcej rdr o 10,7 proc. - wstępne dane
16:09 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2024 r.
16/05/24 15:05 AC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.05.2024 r.
14:15 AC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.05.2024 r.
13:21  brak uprawnień AC wypłaci 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r.
13:14 AC S.A.: Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.
10/05/24 07:36 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/04/24 13:33 AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
03/04/24 12:43  brak uprawnień Przychody AC w I kw. wyniosły 67,2 mln zł, więcej rdr o 1,6 proc. - wstępne dane
12:37 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2024 r.
22/03/24 07:44 AC S.A.: AC S.A.
21/03/24 14:43 AC S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023
13:37  brak uprawnień Zarząd AC podwyższa rekomendowaną kwotę dywidendy za '23 do 3 zł na akcję
13:27 AC S.A.: Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy Spółki za rok obrotowy 2023 z 2,50 zł na 3,00 zł
16/01/24 15:27  brak uprawnień Zarząd AC rekomenduje przeznaczenie części zysku za '23 na wypłatę dywidendy w wys. 2,50 zł/akcję