Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 03:05
kontakt
AC

Komunikaty

02/10/23 15:10  brak uprawnień Przychody AC w III kw. wyniosły 65,5 mln zł, mniej rdr o 12,5 proc. - wstępne dane
15:01 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2023 r.
09/08/23 17:10 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
04/08/23 17:16 AC S.A.: Przekroczenie przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów
02/08/23 15:04 AC S.A.: obniżenie udziału AC S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów
14:54 AC S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A., umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego
31/07/23 12:00 AC S.A.: Zmiana daty przekazania raportu za I półrocze 2023 roku
21/07/23 14:37  brak uprawnień AC SA (1/2023) AC Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
03/07/23 15:56 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2023 r.
26/06/23 09:45  brak uprawnień Akcjonariusz chce, by Benefit Systems wypłacił łącznie 70 zł dywidendy na akcję
21/06/23 19:39  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - ACAUTOGAZ
20/06/23 15:34 AC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 20.06.2023 r.
15:32 AC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 20.06.2023 r.
16/06/23 11:22  brak uprawnień Akcjonariusz chce, by spółka AC wypłaciła 2,5 zł dywidendy na akcję
10:59 AC S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.