Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 21:39
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

31/07/23 12:55  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TRANS POLONIA S.A.
12:21 TRANS POLONIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/07/23 16:01  brak uprawnień Trans Polonia wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
15:56 TRANS POLONIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2023 r.
15:52 TRANS POLONIA S.A.: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
27/07/23 20:29 TRANS POLONIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji będącej przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:27 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
20:20 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
20:04 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o dokonanej korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2022 oraz Jednostkowego Raportu Rocznego za 2022.
30/06/23 16:06 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. oraz treść podjętych uchwał
21/06/23 14:04  brak uprawnień Zarząd Trans Polonii rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku '22
13:54 TRANS POLONIA S.A.: Uchwała Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
05/06/23 23:04 TRANS POLONIA S.A.: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
04/06/23 09:02 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku
29/05/23 17:40 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego