Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 19:14
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

30/09/22 13:19 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
11:50 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
02/09/22 18:15 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
08:43 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
12/08/22 06:43 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/22 12:06 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
12/07/22 12:28  brak uprawnień To jeszcze nie czas na zakup akcji, dobre perspektywy mają obligacje skarbowe - Buczek, Quercus TFI (opinia)
07/07/22 14:42 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
04/07/22 11:22 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
27/06/22 17:41 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16:43  brak uprawnień Średnia stopa redukcji w zaproszeniu do sprzedaży akcji własnych Quercus wyniosła 4,22 proc.
16:26 QUERCUS TFI S.A.: Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.
25/06/22 23:24 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
02/06/22 07:24 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
30/05/22 17:25  brak uprawnień Quercus TFI zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 2.345.751 akcji własnych po 9,5 zł/szt.