Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 11:43
kontakt
EKOPOL

Komunikaty

19/05/23 08:31  brak uprawnień EKOPOL SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
11/05/23 14:06  brak uprawnień EKOPOL SA (3/2023) Raporty jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2023
13:10  brak uprawnień EKOPOL SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportów za rok 2022
02/03/23 07:44 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez z członka Rady Nadzorczej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
21/02/23 09:29 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Ważna umowa podpisana w firmą Aramco Fuels Poland sp z oo przez Ekopol Górnośląski Holding S.A.
09/02/23 17:15  brak uprawnień EKOPOL SA (1/2023) Raporty jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2022 spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
29/12/22 11:12 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Podjęcie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie dystrybucji wodoru
08:26  brak uprawnień EKOPOL SA (14/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023
09/12/22 07:42  brak uprawnień EKOPOL SA (13/2022) Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2022 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
09/11/22 17:00  brak uprawnień EKOPOL SA (12/2022) Raporty jednostkowy i skonsolidowany spółki Ekopol Górnośląski Holding SA za III kwartał 2022
07/10/22 11:56 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez osobę powiązaną z członkiem Rady Nadzorczej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
06/10/22 10:24 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
22/09/22 13:45 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
15/09/22 10:47 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
14/09/22 10:56 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA