Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:55
kontakt
PLASMA

Komunikaty

26/07/22 17:28 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki PLASMA SYSTEM S.A.
25/07/22 16:19 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu
15:40 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2022) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
15:34 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2022) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte w dniu 25.07.2022r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15:02 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25.07.2022r.
24/06/22 12:11 PLASMA SYSTEM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12:03 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
23/06/22 12:21 PLASMA SYSTEM S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12:19 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21/06/22 09:54 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Nałożenie przez Zarząd GPW kary upomnienia na Spółkę
08:14 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PLASMA SYSTEM S.A.
07/06/22 17:23 brak uprawnień GPW: komunikat - PLASMA SYSTEM, WEST REAL ESTATE
06/06/22 13:31 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) Uzupełnienie Raportu Rocznego za rok 2021
03/06/22 16:54 PLASMA SYSTEM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
16:52 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy