Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 11:00
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

29/07/22 12:58 brak uprawnień HYDRAPRES SA (10/2022) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku
12:56 brak uprawnień HYDRAPRES SA (9/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki
27/06/22 12:58 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24/06/22 14:51 brak uprawnień HYDRAPRES SA (8/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25/05/22 13:22 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
13:18 brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
11:34 brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2022) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
20/05/22 12:01 brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2022) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
13/05/22 12:58 brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
07/04/22 13:16 brak uprawnień HYDRAPRES SA (3/2022) Odwołanie Członka Zarządu
14/02/22 15:20 brak uprawnień HYDRAPRES SA (2/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
27/01/22 11:55 brak uprawnień HYDRAPRES SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
29/11/21 15:59 HYDRAPRES S.A.: Informacja o wydaniu przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia oddalającego powództwo przeciwko Spółce
16/11/21 15:04 brak uprawnień HYDRAPRES SA (17/2021) Zmiana w składzie Zarządu Hydrapres S.A.
15/11/21 14:49 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu