Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 10:25
kontakt
VIGO

Komunikaty

24/11/21 09:17  brak uprawnień Vigo System kupuje reaktor epitaksjalny; podwoi moce produkcji materiałów półprzewodnikowych
23/11/21 18:23 VIGO SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy znaczącej na dostawę systemu epitaksjalnego
09/11/21 19:15 VIGO SYSTEM S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
05/11/21 07:50 VIGO SYSTEM S.A.: VIGO SYSTEM S.A. formularz raportu kwartalnego
18/10/21 19:07  brak uprawnień NWZ Vigo System zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego na lata 2021-2023
18:57 VIGO SYSTEM S.A.: UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTE W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
18:42 VIGO SYSTEM S.A.: PRZYJĘCIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO, WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
18:32 VIGO SYSTEM S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
07/10/21 06:36 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2021 roku.
24/09/21 12:24 VIGO SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - istotny element realizacji Strategii
21/09/21 17:05  brak uprawnień Vigo System chce wprowadzić program motywacyjny na lata 2021-2023
16:47 VIGO SYSTEM S.A.: Przyjęcie programu motywacyjnego
16:40 VIGO SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 Października 2021 roku
15:35 VIGO SYSTEM S.A.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu
27/08/21 07:28 VIGO SYSTEM S.A.: VIGO SYSTEM S.A. formularz raportu półrocznego