Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:28
kontakt
XPLUS

Komunikaty

01/07/22 13:30 brak uprawnień XPLUS SA (23/2022) Powołanie Członków Zarządu
13:26 brak uprawnień XPLUS SA (22/2022) Zwołanie NWZ XPLUS S.A.
13:11 XPLUS S.A.: Zwołanie NWZ XPLUS S.A.
30/06/22 12:44 XPLUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2022 roku
12:00 brak uprawnień XPLUS SA (21/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
29/06/22 15:33 brak uprawnień XPLUS SA (20/2022) Dywidenda za 2021 r.
15:27 brak uprawnień XPLUS SA (19/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/06/22 14:32 brak uprawnień XPLUS SA (18/2022) Sporządzenie tekstu jednolitego statutu
14:31 brak uprawnień XPlus planuje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję
14:25 XPLUS S.A.: Rekomendacja Zarządu co do dywidendy
14:17 brak uprawnień XPLUS SA (17/2022) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu z badania biegłego rewidenta ? korekta raportu rocznego za 2021 r.
14/06/22 10:33 brak uprawnień XPLUS SA (16/2022) Raport za maj 2022
02/06/22 15:33 XPLUS S.A.: Zwołanie ZWZA
15:20 brak uprawnień XPLUS SA (15/2022) Zwołanie ZWZA
31/05/22 14:31 brak uprawnień XPLUS SA (14/2022) Raport roczny za 2021 rok