Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 13:04
kontakt
BERLING

Komunikaty

17/03/23 15:56 BERLING S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A.
14:31 BERLING S.A.: Nabycie akcji Spółki
14/03/23 08:22  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BERLING SA
07:51  brak uprawnień Akcjonariusze Berlinga ogłaszają przymusowy wykup akcji spółki
07:36  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji Berling SA w drodze przymusowego wykupu
09/03/23 18:35 BERLING S.A.: Projekty uchwał i dokumenty na NWZA Berling S.A.
18:28 BERLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.
17/02/23 15:33 BERLING S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A.
14/02/23 17:07 BERLING S.A.: Nabycie akcji Spółki
15:10 BERLING S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
15:06 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 14 lutego 2023 r.
15:03 BERLING S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
10/02/23 14:37 BERLING S.A.: Nabycie akcji Spółki
31/01/23 16:14 BERLING S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Berling S.A.
30/01/23 14:50 BERLING S.A.: Kalendarz publikacji raportów okresowych w 2023 roku