Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 03:20
kontakt
BERLING

Komunikaty

15/06/22 11:56 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A., zgłoszone przez akcjonariusza
14/06/22 20:27 BERLING S.A.: Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
03/06/22 15:52 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
15:49 BERLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
01/06/22 13:14 BERLING S.A.: Propozycja i rekomendacja dotyczące podziału zysku za rok 2021
24/05/22 19:24 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 18:29 BERLING S.A.: BERLING S.A.
18:28 BERLING S.A.: BERLING S.A.
16/04/22 22:52 BERLING S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
31/01/22 16:01 BERLING S.A.: Kalendarz publikacji raportów okresowych w 2022 roku
23/11/21 18:39 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/09/21 18:02 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/21 19:02  brak uprawnień BERLING SA (1/2021) Berling Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18/06/21 15:00 BERLING S.A.: Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
14:58 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 18 czerwca 2021 r.