Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 00:25
kontakt
VERBICOM

Komunikaty

12/08/22 12:39  brak uprawnień VERBICOM SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
21/07/22 14:27 VERBICOM S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
27/06/22 17:17 VERBICOM S.A.: Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:00  brak uprawnień Verbicom wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję
16:36  brak uprawnień VERBICOM SA (9/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16:31  brak uprawnień VERBICOM SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
16/06/22 17:19 VERBICOM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
31/05/22 12:08 VERBICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
12:07  brak uprawnień VERBICOM SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
30/05/22 22:52  brak uprawnień Verbicom planuje wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję
21:55 VERBICOM S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
16:42  brak uprawnień VERBICOM SA (6/2022) Raporty roczne za rok 2021
13/05/22 11:25  brak uprawnień VERBICOM SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
06/05/22 12:32 VERBICOM S.A.: : Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
24/03/22 19:47  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki VERBICOM S.A.