Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:33
kontakt
VERBICOM

Komunikaty

12/11/21 13:12  brak uprawnień VERBICOM SA (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
12/08/21 18:58  brak uprawnień VERBICOM SA (11/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021r.
30/06/21 20:30  brak uprawnień VERBICOM SA (10/2021) Powołanie Zarządu na nową kadencję.
20:26  brak uprawnień VERBICOM SA (9/2021) Powołanie osób nadzorujących
20:10  brak uprawnień Verbicom wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję
VERBICOM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:56  brak uprawnień VERBICOM SA (8/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
19:51  brak uprawnień VERBICOM SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
12:09  brak uprawnień Verbicom planuje wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję
11:56 VERBICOM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
23/06/21 10:57 VERBICOM S.A.: Aktualizacja informacji o kontroli Urzędu Celno-Skarbowego w spółce zależnej od Emitenta - Versim S.A.
28/05/21 17:12 VERBICOM S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
17:06 VERBICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
16:56  brak uprawnień VERBICOM SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
27/05/21 11:53  brak uprawnień VERBICOM SA (5/2021) Raport roczny za rok 2020