Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 17:02
kontakt
SAKANA

Komunikaty

11/11/21 01:54  brak uprawnień SAKANA SA (17/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
03/09/21 18:08 SAKANA S.A.: Nowy operator restauracji Sakana Sushi Bar w Katowicach
13/08/21 18:21 SAKANA S.A.: Informacja nt. spółki zależnej K6 Sp. z o.o._rejestracja, podpisanie umowy najmu
17:58  brak uprawnień SAKANA SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
09/08/21 14:29 SAKANA S.A.: Wypłata dywidendy, druga transza
07/08/21 20:52 SAKANA S.A.: Zmiana operatora restauracji Sakana w Katowicach
04/08/21 17:35  brak uprawnień SAKANA SA (15/2021) Zmiana uchwały ZWZA z dnia 30.06.2021 roku w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy
16:15  brak uprawnień SAKANA SA (14/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 sierpnia 2021 roku
15:08 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA SA. w dniu 4 sierpnia 2021 r.
29/07/21 16:57 SAKANA S.A.: Tymczasowe zamknięcie restauracji w Poznaniu.
27/07/21 17:30 SAKANA S.A.: Wypłata dywidendy
07/07/21 20:24  brak uprawnień SAKANA SA (13/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 4 sierpnia 2021 r.
18:32  brak uprawnień SAKANA SA (12/2021) Wypłata dywidendy za rok 2020
30/06/21 19:55  brak uprawnień SAKANA SA (11/2021) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
17:41  brak uprawnień SAKANA SA (10/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej