Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.05, godz. 23:40
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

23/11/22 22:41 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/10/22 22:18 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
07/10/22 23:16 FAST FINANCE S.A.: Rozwiązanie porozumień z obligatariuszami obligacji serii L, P, R,S. Spłata obligacji L, R i S. Zawarcie umów serwisowych.
03/10/22 23:03 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
30/09/22 23:07 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/22 18:18 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
21/09/22 17:55 FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
13/09/22 19:09 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
01/07/22 18:20 FAST FINANCE S.A.: Wydanie wyroku Sądu II instancji
17:16 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 20:25 FAST FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 r.
00:24 FAST FINANCE S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
03/06/22 23:22 FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/05/22 23:25 FAST FINANCE S.A.: Powołanie Zarządu Spółki
24/05/22 21:33 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego