Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 17:04
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

30/11/21 22:11 FAST FINANCE S.A.: Powzięcie wiadomości o zwołaniu szóstego posiedzenia Rady Wierzycieli
29/11/21 23:10 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/21 23:30 FAST FINANCE S.A.: Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej
08/11/21 18:36 FAST FINANCE S.A.: Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.
05/11/21 22:22 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:17 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
26/10/21 18:48 FAST FINANCE S.A.: Zatwierdzenie spisu wierzytelności
20/10/21 12:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
15/10/21 23:37 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:32 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
07/10/21 23:22 FAST FINANCE S.A.: Informacja na temat opublikowanego raportu półrocznego
05/10/21 21:48 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
04/10/21 12:58  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
01/10/21 18:50 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie informacji o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i udzieleniu zabezpieczenia
30/09/21 23:14 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego