Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 18:08
kontakt
LARQ

Komunikaty

21/06/22 00:23 LARQ S.A.: otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/06/22 19:09 LARQ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
01/06/22 00:07 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
30/05/22 17:04 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
24/05/22 13:26 LARQ S.A.: Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
10:44 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
27/04/22 22:33 LARQ S.A.: LARQ S.A.
12/04/22 12:27 LARQ S.A.: Informacja dot. zastawu rejestrowego na akcjach Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
03/03/22 17:45 LARQ S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii L1-L12
01/03/22 12:48 LARQ S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K1, K2 i K3Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
25/02/22 18:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K1, K2 i K3 spółki LARQ S.A.
25/01/22 12:59 LARQ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
12:52 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
03/01/22 17:24 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3 stycznia 2022 r.
17:00 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 3 stycznia 2022 r.